April 2016

Destinacijski menadžment – Koordinacija aktivnosti lokalne zajednice i turističkih agencija na razvoju novih turističkih proizvoda – Zagreb

by

Koordinacija aktivnosti lokalne zajednice i turističkih agencija na razvoju novih turističkih proizvoda – 25. 04. 2016. – HTZ – 1. Radionica Stručna radionica bila je namijenjena zaposlenicima u sustavu turističkih agencija, turističkih zajednica te lokalnoj upravi i samoupravi na poslovima …

Read more